Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van het Vakblad Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Colofon

 

Hoofdredactie

Mr. E.M.E. van der Enden, PWC / Nyenrode
Mr. R.R. Kramer RA, Nyenrode


Redactie

Prof. dr. mr. E.C.J.M. van der Hel – van Dijk RA, Belastingdienst / Nyenrode
Mr. M.D. Keyzer, Belastingdienst
E. van Loon, ING
Prof. dr. L. Paape RA RO CIA, Nyenrode
J. Piepers RA Emita, Belastingdienst
Mr. dr. R. Russo, Tilburg University
Mr. J. Sloot, EY
W. Veldhuizen, KPMG
Drs. J.F.M. Zweekhorst FB, BLM Accountants & Adviseurs


Redactieadres

Domus Editoria
Postbus 545
3990 GH Houten

redactie@vakbladtaxassurance.nl


Klantenservice

Vakblad Tax Assurance
t.a.v. de klantenservice
Postbus 545
3990 GH Houten

Telefoon: 088 - 20 01 909

info@vakbladtaxassurance.nl


Uitgever

Domus Editoria
drs. I.F.C.M. Ketelaars
De Molen 37
3994 DA Houten

Postbus 545
3990 GH Houten

Tel: 088-20 01 909
Fax: 084-73 08 267
www.domuseditoria.nl
info@domuseditoria.nl


Vormgeving

Roelof Koster Design, Mildam


Abonnementsprijs

€ 97,50 per jaar exclusief btw. Het abonnement kan op elk moment ingaan.


Opzeggen

U kunt tot 3 maanden vóór het ingaan van een nieuwe abonnementsperiode opzeggen. U kunt alleen schriftelijk opzeggen: info@vakbladtaxassurance.nl


Auteursrecht

© Domus Editoria B.V. De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Sommige onderdelen kunnen via de website worden afgedrukt. Afdrukken mogen alleen voor persoonlijk gebruik worden gemaakt.

Behoudens afdrukken voor persoonlijk gebruik met behulp van de afdrukmodule op de website mag niets van deze website worden verveelvoudigd, opgeslagen in een (geautomatiseerd) gegevensbestand, of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Domus Editoria B.V.

Hoofdredactie

Mr. E.M.E. van der Enden, PWC / Nyenrode
Mr. R.R. Kramer RA, Nyenrode

Redactie

Prof. dr. mr. E.C.J.M. van der Hel – van Dijk RA, Belastingdienst / Nyenrode
Mr. M.D. Keyzer, Belastingdienst
E. van Loon, ING
Prof. dr. L. Paape RA RO CIA, Nyenrode
J. Piepers RA Emita, Belastingdienst
Mr. dr. R. Russo, Tilburg University
Mr. J. Sloot, EY
W. Veldhuizen, KPMG
Drs. J.F.M. Zweekhorst FB, BLM Accountants & Adviseurs