Beste bezoeker,
Deze site wordt niet meer geactualiseerd. Abonnees/leden RTAP kunnen tot 1 juli 2018 nog inloggen en de content van het Vakblad Tax Assurance raadplegen. Daarna is deze website niet meer bereikbaar.

Handhaving voorbij compliance

Passief en actief, repressief en faciliterend interveniëren

donderdag 5 oktober 2017
Adriaan Denkers - Hoofdartikel

Dit artikel beschrijft een handhavingsschema. Het schema omvat, naast interventies gericht op repressie en op compliance, ook interventies die gericht zijn op het faciliteren van het gewenste gedrag. Het schema deelt interventies daarnaast ook in naar de intensiteit van de interventies; van de weinig ingrijpende passieve interventies, tot de actieve interventies met een zeer grote impact. Het artikel besluit met mogelijke toepassingen van dit schema in de praktijk van de handhaving.

.