Horizontaal toezicht en ‘window dressing’

donderdag 5 oktober 2017
Richard Cornelisse - Column

Wat als horizontaal toezicht door externe tax assurance specialisten zou zijn beoordeeld, zoals ook de AFM objectief en met inzet van deskundigheid publieke accountants beoordeelt? Wat zouden de conclusies zijn geweest over het effectief functioneren?

.