Tax assurance binnen het MGO-segment, een haalbare kaart?

woensdag 20 maart 2013
Bas Opmeer, Jan Zweekhorst - Hoofdartikel

Tax assurance voor MGO-organisaties wordt door horizontaal toezicht steeds belangrijker, maar is in dit segment nog relatief onontgonnen. Vaak is niet duidelijk wat een tax control framework (TCF) moet inhouden, terwijl de noodzaak te komen tot een goed werkend TCF wel bestaat. De RTAP-SME speelt hierbij een belangrijke rol. Hij zal op basis van zijn expertise een uitspraak doen in hoeverre de onderneming ‘in control’ is. Hierdoor kan de Belastingdienst objectief haar toezicht aanpassen. Het T3M biedt daarbij houvast.

.